vizualizace

Architekt Sendler: Debaty k Palackému náměstí mě příjemně překvapily 

Pro plánovanou revitalizaci Palackého náměstí se naše radnice rozhodla oslovit ty nejlepší kapacity z řad architektů. Důvod k tomu měla jednoduchý a logický. Jde o jedno z klíčových a ústředních míst naší městské části. Navíc se velmi dlouho v městské části hledala kompromisní varianta řešící tento prostor, který přirozeně vybízí k setkávání místních lidí.

V diskuzích zaznívala spousta velmi zajímavých, ale často i protichůdných názorů. Nejen proto bylo vhodné zapojit profesionála, který všechny tyto různorodé názory dokáže sladit v jeden kompromisní a nadčasový návrh. Povedlo se to mnohokrát oceněnému architektovi Zdenku Sendlerovi.

 

Ve Vaší profesi jste dostal řadu ocenění za velmi zajímavé projekty. Proč jste se rozhodl pro práci na revitalizaci Palackého náměstí?

Určitě to nebylo složité rozhodování. Velmi rád dělám projekty v místech, ke kterým mám blízký vztah. Řečkovice a Mokrá Hora jsou mi blízké, rozhodl jsem se výzvu radnice přijmout a zúčastnit se výběrového řízení. Moje nabídka zvítězila, což mne potěšilo. Ještě větší radost ale budu mít v momentě, kdy bude projekt kompletně zrealizován.

 

Co vás na řešení nové podoby náměstí nejpříjemněji překvapilo?

Velmi pozitivně mě překvapila úroveň komunikace mezi místními občany. Přestože se na projekt každý díval odlišně, výměna názorů probíhala vždy velmi kultivovaně a z mého pohledu velmi příjemně. Doba protahovaná nejrůznějšími diskuzemi asi obrousila hrany všech stran. Za nadstandardní považuji také spolupráci s řečkovickou radnicí v čele s panem starostou Markem Viskotem. Ve všem se mi snažili vyjít vstříc, přičemž ne vždy to byly jednoduché požadavky. Spolupracoval jsem s mnoha městy a obcemi napříč republikou, ovšem v Řečkovicích a Mokré Hoře to byla jedna z nejpříjemnějších zkušeností.

 

sendler
Architekt Zdeněk Sendler

Pojďme k projektu samotnému. V čem jste při řešení náměstí viděl největší problémy?

Do relativně malého prostoru bylo potřeba vměstnat několik funkcí náměstí. Dětské hřiště a lavičky měly plnit funkci odpočinkovou a rekreační, revitalizovaný parčík a parková zeleň funkci estetickou, a pak tu byla nejdiskutovanější funkce dopravní, které výrazně pomohly nedávné stavební úpravy frekventované silnice před řešeným náměstím. 

 

Na dopravní úpravy před náměstím přispělo město Brno téměř dvanácti miliony korun. Hodnotíte je tedy pozitivně?

Jednoznačně je vítám a považuji je z hlediska dopravy za jeden ze zásadních kroků. Mohli jsme na změny navázat a využít je k efektivnímu dopravnímu řešení celé lokality. Navíc tím, že se úprava silnice navazující na prostranství před kašnou i přesunutí nebezpečného přechodu pro chodce financovaly z rozpočtu města, výrazně se ulehčilo rozpočtu radnice, která mohla vyčlenit finanční prostředky na řešení dalších částí projektu. To, že se obě akce podařilo časově sladit do rozmezí dvou let, považuji také za úspěch. Vím, jak to u většího počtu investorů občas bývá.

 

Nejčastěji rezonovalo téma parkování a množství zpevněných ploch. Jak jste se právě s tímto řešením ve výsledku popasoval?

Věděli jsme, že vzhledem k poloze náměstí poblíž kostela, radnice a bývalého pivovaru musí být parkovací místa integrovanou součástí prostoru. Bez parkovacích kapacit by nemohly fungovat žádné místní služby. Citlivě jsme je proto zasadili převážně na místo bývalé hasičky. Dopravu jsme neviděli na prvním stupni hierarchie řešení tohoto prostoru, který má podle nás sloužit především volnočasovým aktivitám a lidé se zde mají cítit příjemně. Je ovšem nedílnou součástí našich životů.

 

A co jste považoval za nejdůležitější, aby se lidé na náměstí cítili příjemně?

Za zásadní jsme považovali především likvidaci obrovského množství zbytečných asfaltových ploch. Povrchy budou propustné, veškerá voda se vsákne do trávníků a nebude zbytečně odváděna pryč. Maminky s dětmi určitě uvítají zvětšení dětského hřiště, které bude zčásti kryté. V parčíku se vysadí nové stromy, které nahradí tu část zeleně, která se musela v březnu vykácet kvůli havarijním a zdravotním důvodům. Historický rybník připomene pítko a samozřejmě přibude laviček, neboť celý prostor od jara až do podzimu skutečně žije.

 

Podstatná otázka na závěr. Kdy se budou moci obyvatelé městské části projít po nově zrekonstruovaném náměstí?

V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, který bude znám na přelomu června a července. Zahájení prací lze předpokládat v srpnu a dokončení do konce roku. Na novou podobu náměstí se tak mohou těšit na jaře příštího roku. Osobně se těším na oslavy třicátého ročníku Vavřineckých hodů v roce 2021, během kterých nově opravené náměstí určitě přijde vhod.

 

Děkujeme za rozhovor.

Filip Hrůza

místostarosta