Nové školní hřiště v Uprkove ulici

Dětem jsme během letošních prázdnin opravili tři školní budovy

Nový školní rok začal už před pár týdny a já mám velkou radost, že se letošní investice do oprav našich škol a školek opět stihly zrealizovat do konce letních prázdnin. Stavební práce se tentokrát týkaly hned tří budov.

 

Kromě rekonstrukce elektroinstalace na MŠ Kárníkova a úprav plochy před školou včetně vstupu do budovy na ZŠ Novoměstská byla naší největší investiční akcí obnova hřiště a školní zahrady v Uprkove ulici. Povrch sportovního hřiště, herní prvky, ale i lavičky a další části zahrady, byly již v neuspokojivém stavu. Přes letní prázdniny tak bylo třeba vybudovat nové podkladní vrstvy a položit nový povrch víceúčelového hřiště – umělý trávník. Nové jsou také herní prvky dětského hřiště. Pro potřeby výuky i školní družiny prošla rekonstrukcí venkovní učebna, která je nyní připravena zpěstřit žákům i učitelům za příznivého počasí mnoho hodin výuky.

 

Po projektech prázdninových samozřejmě neleníme. Hned začátkem září posuzovala rada městské části projektové návrhy, které jste v Řečkovicích a Mokré Hoře podali v rámci participativního rozpočtu města. Celkem se v naší čtvrti sešlo šest návrhů, přičemž magistrát nám k posouzení předložil pět z nich. Není důvod ke znepokojení. Projekt „Cyklostezka Ponávka“ byl totiž označen neprovoditelným pouze proto, že již byl schválen jako investiční záměr města a s jeho přípravou se počítá v rámci cyklotrasy „Údolím Ponávky“. Projednání ostatních pěti návrhů v radě se uskuteční po redakční uzávěrce tohoto čísla, nicméně o jednotlivých projektech budou Brňané hlasovat v době od 1. do 22. listopadu. Stejně jako loni bych vás chtěl tedy touto cestou poprosit o podporu řečkovických a mokrohorských nápadů. Co se týče realizovaných projektů, dovolím si na závěr ještě přidat aktuální informaci k právě realizovanému projektu Obnova topolové aleje v Zamilovaném hájku – výsadba bude provedena v posledním čtvrtletí tohoto roku.

 

Marek Viskot
Váš starosta