Vizualizace

Družstevní ulice a její okolí dozná změn, projekt přijde na 10 milionů korun

Jednou z nejvýznamnějších letošních investic v naší městské části je druhá etapa revitalizace venkovních ploch mezi bytovými domy v ulici Družstevní. Cílem projektu je napravit dosavadní neuspokojivý stav: okolí bytových domů v této lokalitě je nevyhovující zejména z hlediska stavu chodníků a dalších zpevněných ploch. Součástí plánovaných prací je také vytvoření míst k posezení a odpočinku a dále sadové úpravy i nové dětské hřiště. Na uskutečnění čekali obyvatelé poměrně dlouho, ale dovolím si tvrdit, že se čekání vyplatilo. Odměnou za trpělivost je komplexní zvýšení kvality okolí bytových domů, a tím i zvýšení kvality života v této lokalitě. Vyčlenit v rozpočtu potřebné finanční prostředky nebylo jednoduché. Z celkové částky deseti milionů korun hradí osm městská část a dvěma miliony přispívá město Brno. Ve snaze ušetřit vlastní prostředky městské části jsme navíc požádali Jihomoravský kraj o dotaci. V současnosti probíhá výběr zhotovitele stavby, ta poté bude realizována od července do října.

Zmíněná akce je svým způsobem pilotní a podobně bychom chtěli pozvednout i další lokality. Připravena je již revitalizace venkovních ploch v okolí bytových domů v Ječné ulici. Po dlouhých měsících se nám na tento projekt podaří velice brzy získat stavební povolení. Ještě letos bude opraven chodník před domy Ječná 28 až 36, v příštím roce pak projekt kompletně dokončíme. Obdobné kroky zvažujeme do budoucna například v okolí ulic Kárníkova a bratří Křičků. Ve výčtu projektů bych též nerad zapomněl na revitalizaci parku na Novém náměstí, která v internetovém hlasování městského participativního rozpočtu obdržela potřebných 300 hlasů. Postupuje tak do podzimního finále a já děkuji všem, kteří tomu svou aktivitou pomohli.

 

Marek Viskot
Váš starosta