veřejné prostranství řečkovice

Jaké máme plány, cíle a vize na příští čtyři roky?

Vážení spoluobčané,
na začátku roku si někteří z nás stanovují předsevzetí a cíle pro nadcházejících dvanáct měsíců. Moje ambice v rámci tohoto textu je odvážnější. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o cíle, plány a vize, které městskou část čekají v následujících čtyřech letech. Jsem si vědom toho, že v mnoha případech se jedná o složitá témata, která si v budoucnu zaslouží, abychom se jim nejen na těchto stránkách věnovali podrobněji. 

První oblastí, kterou zmíním, jsou veřejná prostranství. V prosinci uplynulého roku jsme dokončili druhou etapu revitalizace ploch mezi domy v Družstevní ulici. Tato akce je příkladem, jak bychom v budoucnu mohli některé celky řešit. Projekt se totiž zabýval jak stavem veřejné zeleně, tak stavem chodníků a zpevněných ploch. Přibylo i dětské hřiště a nová místa k posezení. Podobný přístup volíme také v případě okolí bytových domů v Ječné ulici, kde jsme loni získali stavební povolení a letos jsou na řadě stavební práce. Další lokalitou, kde bychom měli rádi připravenou projektovou dokumentaci, je okolí domů v ulicích Kárníkova a Bří Křičků. 

S veřejnými prostranstvími se úzce pojí téma zeleně či parků. Pozornost si zaslouží park a komunikace na Horáckém náměstí a připravený máme také projekt revitalizace parku na Palackého náměstí. Jedná se o poměrně nákladnou záležitost, která se prozatím nemohla promítnout do návrhu rozpočtu městské části na rok 2019. Přesto k některým podstatným změnám v tomto místě dojde už letos. Bude například zrušen stávající nevhodně umístěný přechod pro chodce v zatáčce a nový bezpečný přechod bude zřízen u zastávky autobusových linek č. 42 a 65. 

V případě chodníků naplňujeme předsevzetí postupně navyšovat finanční prostředky a tím zrychlovat tempo jejich oprav. Pro tento rok je na příslušné položce vyčleněna rekordní částka ve výši téměř šest miliónů korun. U chodníků je role městské části významná, neméně podstatná je však spolupráce s městem, resp. jeho akciovou společností Brněnské komunikace, které také zajišťují opravy velkého množství kilometrů. 

veřejné prostranství řečkovice
Kvalitní revitalizace veřejného prostoru v ulici Družstevní je naším vzorem.

Jsme součástí velkého města a doprava se nás nezbytně dotýká velice intenzivně. V minulém roce silně rezonovalo téma rezidentního parkování. Budeme pečlivě sledovat další vývoj, a to, jakým směrem se vydá nové vedení města. Velký dluh má město v oblasti posuzování podnětů a stanovování dopravního značení. To je záležitost, se kterou městské části přímo nic nezmůžou. Schvalovacímu procesu na odboru dopravy magistrátu totiž podléhají i zdánlivé drobnosti v podobě jakékoliv dopravní značky. Odbor dopravy je bohužel nepočetný a nestíhá. Jakkoliv jsem proti nešvaru zaměstnávání dalších úředníků, zrovna na tomto pracovišti to logicky vnímám za potřebné. A počítá s tím i návrh rozpočtu města Brna. Snad se tedy vyřizování požadavků (nejen) městských části začne zrychlovat.

Obrovským tématem celoměstského charakteru s přesahem do zbytku Jihomoravského kraje je nový územní plán města Brna. Pro fungování města se jedná o naprosto klíčový dokument stanovující, co a kde je možné stavět. V případě Brna je notně zastaralý a jeho platnost stanovená zákonem navíc za čtyři roky vyprší. Reálně se tak jedná o největší úkol nového vedení města Brna, neboť územní plán řeší rozvoj města a život v něm na desítky let dopředu.

Troufám si tvrdit, že z pohledu stavu sportovišť, jejich rekonstrukcí a budování nových se toho za poslední roky v naší městské části mnoho zlepšilo. V tom je třeba pokračovat. Hned v letošním roce splníme slib a navážeme druhou etapou na vybudování hřiště s umělým trávníkem. Vedle něj vznikne víceúčelové hřiště (volejbal, nohejbal, tenisová stěna). Připravena je rekonstrukce hřiště v Boskovické ulici a začínáme připravovat projekt rekonstrukce hřiště před posilovnou TAK Hellas. Naši pozornost si v následujících čtyřech letech zaslouží také stávající dětská hřiště, z nichž některá plánujeme revitalizovat. 

Situace ve středisku Vysočina je vlastnicky komplikovaná. To ale samozřejmě neznamená, že na řešení úplně rezignujeme. V tomto roce uspořádá městská část diskusi o budoucí podobě areálu, kdy se zaměříme zejména na využití volné plochy vedle sokolovny, ale i na další rekonstrukci venkovních zpevněných ploch. Nadějnou zprávou nepochybně je, že stát se konečně pohnul z místa, a na konci listopadu loňského roku vypsal výběrové řízení na prodej jedné z budov, ve které se nachází například pobočka knihovny či bývalé prostory zverimexu. 

Dalším tématům, na které mi v této ŘEČi nezbyl prostor, se samozřejmě plánuji podrobněji věnovat v příštích číslech. V únorovém článku bych vás chtěl podrobněji seznámit s rozpočtem na rok 2019. Kromě témat obecně známých se určitě budeme setkávat s věcmi novými a naše městská část bude čelit novým výzvám. Není potřeb se ničeho obávat. Jsem pevně přesvědčený, že jsme na ně dobře připraveni. 

Nejen pro tento měsíc vám přeji vše dobré.

Marek Viskot

Váš starosta