vizualizace pošta

Ke stěhování pošty nejspíše nedojde, pobočku u Vysočiny čeká modernizace

Na téma budoucího fungování a samotného umístění pobočky pošty v naší městské části už bylo popsáno mnoho stránek. Poslední dva roky se nesly převážně ve znamení úvah, zda pošta zůstane ve stávající budově v Kolaříkově ulici vedle střediska Vysočina nebo jestli se přesune do úplně nových prostor v rámci připravovaných domů v proluce v ulici Terezy Novákové. 

Obě varianty mají samozřejmě výhody i nevýhody. Před jejich výčtem ale považuji za důležité připomenout, že umístění provozovny samo o sobě není žádným všelékem na občasné fronty a zavřené přepážky. Klíčovými kritérii, podle kterých zákazníci hodnotí spokojenost s poskytovanými službami, jsou počty pracovníků, otevřených přepážek a organizace služeb provozovny. Přestože se jedná o interní záležitosti státního podniku Česká pošta, snažíme se z pozice vedení městské části i v těchto ohledech věcně tlačit na postupné zlepšování podmínek pro naše občany. 

Co se týče umístění řečkovické pobočky, začalo vedení města Brna jednat se zástupci České pošty o možném přesunu do ulice Terezy Novákové přibližně před dvěma lety. Výhody, které by nové prostory skýtaly, jsou nasnadě. Zcela nové a klimatizované místnosti, které obstojí i v horkých měsících. Celkově větší prostor nabízející možnost většího množství přepážek. A v neposlední řadě možnost podchytit prostřednictvím nájemní smlouvy skrze město jako vlastníka nemovitosti také minimální počet otevřených přepážek v konkrétní denní dobu. Nevýhodou a hlavním argumentem proti stěhování pošty je naopak velmi silný fakt, že stávající lokalitu vedle nákupního střediska považuje za ideální většina našich obyvatel. 

vizualizace pošta
Vizualizace modernizované podoby pošty.

Osobně jsem v této záležitosti průběžně komunikoval jak se zástupci České pošty, tak s minulým a také novým vedením města Brna. Nyní nastal klíčový moment. Pošta městu v březnu oznámila, že s ohledem na potřebu mít vyřešenou otázku dalšího působení od ledna 2020, již nemůže potvrdit svůj další zájem o prostory v ulici Terezy Novákové. Stávající nájemní smlouva v budově v Kolaříkově ulici poště dobíhá koncem roku 2019, takže je to zcela logické a pochopitelné.

Z pohledu městské části bereme tento vývoj realisticky a budeme konat v daných mantinelech. Jsem v kontaktu s vlastníkem budovy, kde pošta v současnosti funguje a s pravděpodobností blížící se jistotě bude fungovat i v dalších letech. A vítám, že tento vlastník je ochoten investovat finanční prostředky do rekonstrukce budovy spočívající především ve vybudování bezbariérového přístupu, klimatizace a také zřízení další přepážky.  

Nadále platí, že v ulici Terezy Novákové vzniknou v rámci investice bytového fondu města Brna dva domy s městskými nájemními byty. Budeme tuto záležitost řešit v součinnosti s vedením města. Vedle varianty umístění drobných provozoven, obchodů nebo kanceláří se nabízí také možnost zkusit využít přízemní prostory pro přednáškovou místnost či menší společenský sál. Pomohli bychom tím například klubům seniorů, schůzím spolků a dalším obdobným aktivitám.

 

Příjemné jarní měsíce přeje

Marek Viskot

Váš starosta