zeleň

Na sídlišti obnovíme zeleň. Přibudou i nádoby na bioodpad

Vážení spoluobčané, s ohledem na současnou situaci bych rád připomněl, že stále funguje dobrovolnický program Masarykovy univerzity MUNI pomáhá, na kterém participuje i naše městská část.

Pokud tedy senior či osoba v karanténě potřebuje například pomoc s nákupem potravin či léků, vyvenčením domácího mazlíčka či jinou formu pomoci, připomínám telefonní čísla 549 498 804 a 549 498 800 nebo e-mail pomoc@muni.cz.  

Přes veškerá omezení, kterým čelíme, se pracovní život na radnici nezastavil. V listopadu postupně začínáme s pracemi v rámci akce Revitalizace zeleně v panelovém sídlišti. Jedná se o rozsáhlou plochu sídliště mezi ulicemi Měřičkovou, Kunštátskou, Novoměstskou a Žitnou. Návrh revitalizace spočívá ve zlepšení zdravotního stavu stávajících dřevin, součástí je také likvidace dřevin invazivních a zdravotně nezpůsobilých. Podle odsouhlaseného harmonogramu prací začneme prořezy a kácením menšího počtu nezdravých stromů. Výsadby nových stromů a keřů přijdou na řadu v únoru, založení trvalkových záhonů a broukovišť pak v březnu příštího roku. Celkem vysadíme téměř 130 nových stromů, 90 keřů a 350 padesát m2 trvalkových záhonů. Náklady projektu činí téměř 2 milióny korun, přičemž více než padesát procent způsobilých výdajů pokryje dotace z Ministerstva životního prostředí. Přibližně čtvrtinou přispěje město Brno a pouhou čtvrtinu nákladů nese na svých bedrech městská část.

Další příjemnou zprávou z oblasti péče o životní prostředí je, že od příštího roku chce město Brno rozmístit nádoby na bioodpad. V současnosti v koordinaci s Magistrátem města Brna vytipováváme vhodná stanoviště pro „hnědé popelnice“ napříč celým územím městské části.

Chci také upozornit, že od 1. do 30. listopadu můžeme hlasovat pro projekty navržené v rámci tzv. participativního rozpočtu města Brna. Mezi rekordními pětašedesáti soutěžícími projekty jsou tři projekty z Řečkovic a Mokré Hory. Dovolím si Vás požádat o podobně silnou podporu, jaké se loni v naší čtvrti dostalo projektu nové nafukovací haly na školním hřišti Novoměstská, který se úspěšně posouvá vpřed. 

 

Pevné zdraví přeje

Marek Viskot

Váš starosta