Vizualizace

Naší čtvrtí rezonují dvě nová témata, řeší se linka autobusu i žáci s autismem

V uplynulých dnech jsme se věnovali dvěma novým aktuálním tématům týkajícím se naší městské části. Jako první bych zmínil možnost případného posunutí stávající linky autobusu č. 65 blíže k ulicím Škrétova, Kremličkova, Renčova a Duhová Pole.

Od místních obyvatel jsme obdrželi spoustu zajímavých podnětů. Děkuji tímto všem, kteří reagovali na mou prosbu o sdělení názoru. Je určitě dobře, že se vás ozvalo tolik. Cením si toho, že žijeme v městské části, jejíž obyvatelé se o dění a život v ní zajímají. Nikoliv překvapivě se sešly názory pro i proti, a to v poměru prakticky vyrovnaném. Dva hlavní argumenty odpůrců byly možný úbytek parkovacích stání v Renčově a celkové zvýšení intenzity dopravy. Nepochybně se jedná o záležitost, která není ani jednoduchá, ani černobílá. Projednávat ji proto ještě bude komise dopravy rady městské části, která přijme doporučující stanovisko. Následně bychom jednali s dopravním podnikem. Ve snaze nerušit parkovací stání bude k projednání v komisi navrhováno, aby případně vznikla pouze jedna zastávka, a to až v horní části Renčovy ulice ve styku s oblastí Duhových polí. Stejně tak bude navrženo ohleduplné a minimalistické řešení z pohledu velikosti používaných autobusů – jednalo by se pouze o minibusy. Celkový výsledek však nyní nelze předjímat.

 

Druhým tématem, jež je v naší čtvrti v posledních týdnech aktuální, je využití školní budovy v Hapalově ulici, která po mnoho let zela prázdnotou. Jelikož vlastník budovy Jihomoravský kraj dlouho žádné konkrétní vize neměl, nebylo možné odpovědět konkrétněji. Teprve v loňském roce schválila Rada Jihomoravského kraje záměr využít tuto budovu pro potřeby Základní školy Štolcova. Jedná se o jedinečnou organizaci – a to i v celostátním měřítku –, která vzdělává žáky s autismem. V současnosti se projednává stavební povolení na celkovou rekonstrukci školy s vizí otevření v roce 2021. Je nepochybně dobře, že tato budova získá nejen důstojný vzhled, ale především najde smysluplné využití. Vzhledem k jejímu specifickému charakteru bude tuto školu navštěvovat mnohem menší počet žáků, než by tomu bylo u běžného školského zařízení. Nároky na dopravní obslužnost tak budou rovněž nízké. Pro městskou část je určitě benefitem vznik nového parkoviště pro patnáct aut vedle školské budovy. V dopoledních hodinách a po poledni bude sloužit pro potřeby školy, podmínkou radnice však je využití pro veřejnost odpoledne, večer a v noci. To pomůže zejména obyvatelům Hapalovy ulice, Palackého náměstí a blízkého okolí.

 

Marek Viskot
Váš starosta