školka mateřská

Našim školám se věnujeme také letos, opravujeme budovy a rozšíříme zahradu

V posledních článcích jsem se věnoval rozpočtu městské části na tento rok jako celku, tedy z hlediska poměru příjmů a výdajů. Zmiňoval jsem rovněž největší připravované investice. Na následujících řádcích se už zaměřím na první konkrétní oblast, která je pro radnici velmi důležitá – školství. Péče o budovy mateřských a základních škol, a jejich rozvoj, jsou tradičně jednou z nejvýznamnějších oblastí z hlediska investic městské části. Pojďme se proto podívat, které akce nás letos čekají.

Na prvním místě zmíním potřebnou rekonstrukci střech budov Základní školy Novoměstská. Akci jsme rozdělili na etapy pro její finanční náročnost a také kvůli snaze zásadněji neomezit provoz školy. Přes letní měsíce začneme pracovat na třech střechách z celkem šesti pavilonů školy, která byla otevřena v roce 1981. Na tuto akci se nám podařilo získat finanční příspěvek města Brna ve výši 9 miliónů korun.

Na novou školní zahradu se mohou po letních prázdninách těšit děti a pracovníci Mateřské školy Paraplíčko v Tumaňanově ulici v Mokré Hoře. Stávající školní dětské hřiště upravíme a rozšíříme. Novou barevnou herní plochu osadíme novými doplňky, jako jsou například trampolíny, skluzavka ve svahu, průlezný kopec nebo lezecká lana a úchyty. Zahradu navíc obohatíme dřevěným altánem a dalšími novými herními prvky v přírodním stylu jako vrbový tunel či teepee. Samozřejmostí jsou nové výsadby zeleně. Samotné stavební práce zahájíme už ve druhé polovině června.

hapalova
Na Hapalově investuje do speciální mateřské a základní školy Jihomoravský kraj.

Do svých škol investuje na území naší městské části také Jihomoravský kraj. Koncem ledna začaly práce na rohu ulic Hapalova a Marie Hübnerové. Účelem stavby je adaptace areálu bývalé školy pro její nové využití jako speciální mateřské a základní školy a speciálního pedagogického centra pro děti s autismem. Jsem rád, že se daří držet harmonogram se záměrem otevření nových prostor v roce 2021 a tato dlouho nevyužívaná budova nalezne smysluplné využití.

Součástí stavby je také vybudování nového parkoviště s dvanácti parkovacími stáními. Mimo provozní dobu školy budou sloužit veřejnosti, což odpoledne, večer i přes noc této lokalitě nesporně velmi pomůže. Rozumím, že jste se mne v souvislosti s budovaným parkovištěm obraceli s žádostí o vysvětlení nutnosti kácení třinácti stromů. S ohledem na legislativu a specifické potřeby dětí z této školy se ale bohužel nenabízela jiná reálná varianta. Samozřejmostí je, že byla stanovena náhradní výsadba v počtu devatenácti nových stromů.

Marek Viskot

Váš starosta