Parkování

Návrh města na rezidentní parkování může ohrozit kvalitu života v naší městské části

V uplynulých týdnech jsem obdržel řadu reakcí na záměr města zavést rezidentní parkování. Většina vašich dotazů se věnovala otázce finanční zátěže pro majitele vozidel a také zhoršení již tak komplikované situace s parkováním v rámci naší městské části. Výši poplatků navrhovaných městem Brnem považuji za přehnanou. Obzvláště pak v situaci, kdy ani jejich platba negarantuje rezidentovi jistotu zaparkování. Nemalá finanční zátěž tak nijak nepřispěje ke zlepšení stávající situace.

Není pravdou, že pokud nemáte auto nebo preferujete MHD, rezidentní parkování se vás netýká. Právě naopak. Předkládaný plán chápe naši městskou část jako okrajovou, první mimo systém rezidentního parkování. To znamená, že by zde odstavovaly svá vozidla osoby dojíždějící do Brna. Plán však již nepočítá s vybudováním žádného odstavného parkoviště v Řečkovicích. Co to může reálně znamenat? Hradeckou ulicí projíždí denně přes 55 000 vozidel, a pokud by třeba jen jedno procento těchto řidičů bylo systémem rezidentního parkování donuceno zaparkovat v naší městské části, tak v okruhu zastávek městské hromadné dopravy nezaparkujeme. S tím úzce souvisí druhá kritická záležitost: plán města zcela opomíjí vytíženost hromadné dopravy. Již nyní nastávají momenty, především u linky č. 1, kdy je tramvaj plně vytížena. V případě naplnění scénáře rezidentního parkování tak mohou velmi pravděpodobně nastat situace, že kapacita nebude dostačovat. Kromě sníženého komfortu a delší čekací doby se tak logicky mohou objevit důsledky ve formě pozdních příchodů cestujících do práce či zpoždění při návratu z ní. Vzhledem k těmto negativním efektům navrhovaného plánu rezidentního parkování se nebojím vyjádřit názor, že tento záměr může dokonce velmi reálně ohrozit kvalitu života v naší městské části.
 

Plán však již nepočítá s vybudováním žádného odstavného parkoviště v Řečkovicích. Co to může reálně znamenat? Hradeckou ulicí projíždí denně přes 55 000 vozidel, a pokud by třeba jen jedno procento těchto řidičů bylo systémem rezidentního parkování donuceno zaparkovat v naší městské části, tak v okruhu zastávek městské hromadné dopravy nezaparkujeme.

Z výše uvedených důvodů Rada městské části na svém zasedání v březnu vyjádřila nesouhlas s navrhovanou podobou záměru rezidentního parkování a upozornila na dvě klíčové oblasti, jež nejsou řádně promyšleny a připraveny, tedy na chybějící odstavná parkoviště a chybějící analýzu dopadu zavedení rezidentního parkování na MHD. Rada městské části zároveň doporučila, aby byl návrh rezidentního parkování před svým samotným zavedením nejdříve široce prodiskutován s občany jednotlivých městských částí. Brno nepochybně řešení situace s parkováním potřebuje, avšak v tomto případě vedení města téměř čtyři roky promrhalo, aby nakonec postavilo městské části a občany prakticky před hotovou věc.

 

Marek Viskot
Váš starosta