V květnu bychom se za normálních okolností už zabývali výčtem kulturních a společenských akcí, na které zveme nejčastěji do areálu bývalého pivovaru za radnicí. Je jasné, že letos musíme být v odhadech jakéhokoliv vývoje hodně střízliví a reagovat, pokud možno, co nejpružněji.
V posledních týdnech jsem byl často dotazován na novinky ohledně revitalizace lokality tzv. Cihelny, území na hranici Řečkovic a Medlánek. Tento brownfield (nedostatečně využívaný, zanedbaný areál) se nachází vedle areálu bývalé Geofyziky a parku za domy v Sibiřské ulici, kousek...
Vážení spoluobčané, letošní rozpočet naší městské části můžeme označit jako proinvestiční, kdy náklady na investice činí čtyřicet procent celkových výdajů. Takto vysoký podíl kapitálových výdajů vůči výdajům provozním je bezpochyby úspěchem. O to příjemněji se mi píšou...
Nacházíme se lehce za polovinou funkčního období současného zastupitelstva naší městské části. Přichází tak vhodný čas na průběžné zhodnocení a zároveň nastínění výhledu do dalších dvou let z pohledu vedení radnice. Rád jsem proto poskytl rozhovor pro zpravodaj naší městské části...
Vážení spoluobčané, s ohledem na současnou situaci bych rád připomněl, že stále funguje dobrovolnický program Masarykovy univerzity MUNI pomáhá, na kterém participuje i naše městská část.
Jednou z nejvýznamnějších oblastí, které má městská část ve své působnosti, jsou mateřské a základní školy. Během letních prázdnin proto tradičně probíhal čilý stavební ruch na některých z námi zřizovaných škol a školek.
Vážení spoluobčané, stejně jako spousta dalších věcí, i kulturní a společenský život v městské části byl ovlivněn opatřeními zavedenými v souvislosti s koronavirem. Některé akce se letos neuskutečnily, u některých jsme pozměnili jejich formát (Folkové léto), jiné se podařilo...
Pro plánovanou revitalizaci Palackého náměstí se naše radnice rozhodla oslovit ty nejlepší kapacity z řad architektů. Důvod k tomu měla jednoduchý a logický. Jde o jedno z klíčových a ústředních míst naší městské části. Navíc se velmi dlouho v městské části hledala kompromisní...
Po desítky let se v proluce v ulici Terezy Novákové, poblíž konečné stanice tramvaje č. 1, vyskytuje pozemek ve vlastnictví města. V tomto uzavřeném prostoru se dlouho nic nedělo a toto místo bylo de facto zakonzervováno s ohledem na priority města.
Vážení spoluobčané, máme za sebou již několik týdnů trvající období omezení v reakci na šíření koronaviru. Čísla známá ve dnech psaní mého textu dává naději k mírnému optismu. Chci na tomto místě poděkovat vám všem, kteří jste dodržovali a stale dodržujete bezpečnostní i...