Jednou z nejvýznamnějších oblastí, které má městská část ve své působnosti, jsou mateřské a základní školy. Během letních prázdnin proto tradičně probíhal čilý stavební ruch na některých z námi zřizovaných škol a školek.
Vážení spoluobčané, stejně jako spousta dalších věcí, i kulturní a společenský život v městské části byl ovlivněn opatřeními zavedenými v souvislosti s koronavirem. Některé akce se letos neuskutečnily, u některých jsme pozměnili jejich formát (Folkové léto), jiné se podařilo...
Pro plánovanou revitalizaci Palackého náměstí se naše radnice rozhodla oslovit ty nejlepší kapacity z řad architektů. Důvod k tomu měla jednoduchý a logický. Jde o jedno z klíčových a ústředních míst naší městské části. Navíc se velmi dlouho v městské části hledala kompromisní...
Po desítky let se v proluce v ulici Terezy Novákové, poblíž konečné stanice tramvaje č. 1, vyskytuje pozemek ve vlastnictví města. V tomto uzavřeném prostoru se dlouho nic nedělo a toto místo bylo de facto zakonzervováno s ohledem na priority města.
Vážení spoluobčané, máme za sebou již několik týdnů trvající období omezení v reakci na šíření koronaviru. Čísla známá ve dnech psaní mého textu dává naději k mírnému optismu. Chci na tomto místě poděkovat vám všem, kteří jste dodržovali a stale dodržujete bezpečnostní i...
Tentokrát Vám přinášíme s ohledem na vývoj aktuální situaci přehled některých informací, které by se Vám nebo Vašim blízkým mohly hodit a děkujeme za jejich sdílení či doplnění o další tipy, informace apod. 
V posledních článcích jsem se věnoval rozpočtu městské části na tento rok jako celku, tedy z hlediska poměru příjmů a výdajů. Zmiňoval jsem rovněž největší připravované investice. Na následujících řádcích se už zaměřím na první konkrétní oblast, která je pro radnici velmi...
S radostí zde tentokrát uveřejňuji článek mého kolegy, místostarosty Filipa Hrůzy.
Na přelomu roku bývá tradičně stěžejním tématem rozpočet pro rok nadcházející. V době psaní tohoto článku  byl těsně před schválením rozpočet Statutárního města Brna, ze kterého při tvorbě rozpočtu městské části vycházíme.  Na listopadovém zasedání zastupitelstva města byly navíc...
Podpora mateřských a základních škol je jedním z významných a prakticky nikdy nekončících úkolů městské části. Staráme se o školní budovy, zahrady či sportoviště.