Následující řádky bych rád věnoval stručné rekapitulaci stěžejních událostí minulých týdnů.
Na téma budoucího fungování a samotného umístění pobočky pošty v naší městské části už bylo popsáno mnoho stránek. Poslední dva roky se nesly převážně ve znamení úvah, zda pošta zůstane ve stávající budově v Kolaříkově ulici vedle střediska Vysočina nebo jestli se přesune do...
Vážení spoluobčané,
Vážení spoluobčané,
Vážení spoluobčané, na začátku roku si někteří z nás stanovují předsevzetí a cíle pro nadcházejících dvanáct měsíců. Moje ambice v rámci tohoto textu je odvážnější. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o cíle, plány a vize, které městskou část čekají v následujících čtyřech...
Vážení Řečkovičáci a Mokrohoráci, vážení přátelé, jako každý zodpovědný starosta se před volbami zamýšlím nad uplynulými čtyřmi lety svého působení v čele naší čtvrti a bilancuji. Naše městská část pro mne byla vždy na prvním místě. Od chvíle, kdy jsem od vás poprvé před osmi...
Systém komunálních voleb je do značné míry zrádný. Všude slyšíme, že se smazávají stranické rozdíly a volby do místních zastupitelstvech jsou o jednotlivcích. Do značné míry je to pravda, nicméně komunální logika je tvrdá a neúprosná. Do schránek totiž neobdržíme sadu...
Nový školní rok začal už před pár týdny a já mám velkou radost, že se letošní investice do oprav našich škol a školek opět stihly zrealizovat do konce letních prázdnin. Stavební práce se tentokrát týkaly hned tří budov.
Kdo z Brňanů by neznal náš Zamilec? Pro spoustu z nás se jedná o místo poskytující kus přírody ve městě. A leckoho už jistě napadlo, že by se celá lokalita z hlediska trávení volného času mohla náležitě využít.
V uplynulých dnech jsme se věnovali dvěma novým aktuálním tématům týkajícím se naší městské části. Jako první bych zmínil možnost případného posunutí stávající linky autobusu č. 65 blíže k ulicím Škrétova, Kremličkova, Renčova a Duhová Pole.