Velká zasedací místnost na naší radnici se ve středu 18. září zaplnila diskutujícími občany. Tématem byla budoucnost nákupního centra Vysočina, o jehož složité minulosti se v našem zpravodaji rozepisujeme pravidelně. Z pozice vedení městské části jsme na rozpravu pozvali kromě...
Jedním z nejživějších témat v naší čtvrti je blížící se rekonstrukce Palackého náměstí. Prioritou vedení městské části je samozřejmě úspěšná realizace této akce, a to už v příštím roce.
Vážení spoluobčané, rád bych dnes podrobněji rozvedl téma dalšího zlepšování stavu v nákupním středisku Vysočina.
Následující řádky bych rád věnoval stručné rekapitulaci stěžejních událostí minulých týdnů.
Na téma budoucího fungování a samotného umístění pobočky pošty v naší městské části už bylo popsáno mnoho stránek. Poslední dva roky se nesly převážně ve znamení úvah, zda pošta zůstane ve stávající budově v Kolaříkově ulici vedle střediska Vysočina nebo jestli se přesune do...
Vážení spoluobčané,
Vážení spoluobčané,
Vážení spoluobčané, na začátku roku si někteří z nás stanovují předsevzetí a cíle pro nadcházejících dvanáct měsíců. Moje ambice v rámci tohoto textu je odvážnější. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o cíle, plány a vize, které městskou část čekají v následujících čtyřech...
Vážení Řečkovičáci a Mokrohoráci, vážení přátelé, jako každý zodpovědný starosta se před volbami zamýšlím nad uplynulými čtyřmi lety svého působení v čele naší čtvrti a bilancuji. Naše městská část pro mne byla vždy na prvním místě. Od chvíle, kdy jsem od vás poprvé před osmi...
Systém komunálních voleb je do značné míry zrádný. Všude slyšíme, že se smazávají stranické rozdíly a volby do místních zastupitelstvech jsou o jednotlivcích. Do značné míry je to pravda, nicméně komunální logika je tvrdá a neúprosná. Do schránek totiž neobdržíme sadu...