Jednou z nejvýznamnějších letošních investic v naší městské části je druhá etapa revitalizace venkovních ploch mezi bytovými domy v ulici Družstevní. Cílem projektu je napravit dosavadní neuspokojivý stav: okolí bytových domů v této lokalitě je nevyhovující zejména z hlediska...
Zajistit finančně náročnou rekonstrukci mlatového hřiště při Novoměstské ulici by si naše městská část určitě nemohla dovolit bez prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu města Brna. Jedinou reálnou cestou tudíž bylo zažádat o dotaci ze státního rozpočtu s tím, že se v případě...
V uplynulých týdnech jsem obdržel řadu reakcí na záměr města zavést rezidentní parkování. Většina vašich dotazů se věnovala otázce finanční zátěže pro majitele vozidel a také zhoršení již tak komplikované situace s parkováním v rámci naší městské části. Výši poplatků navrhovaných...