Tentokrát Vám přinášíme s ohledem na vývoj aktuální situaci přehled některých informací, které by se Vám nebo Vašim blízkým mohly hodit a děkujeme za jejich sdílení či doplnění o další tipy, informace apod. 
V posledních článcích jsem se věnoval rozpočtu městské části na tento rok jako celku, tedy z hlediska poměru příjmů a výdajů. Zmiňoval jsem rovněž největší připravované investice. Na následujících řádcích se už zaměřím na první konkrétní oblast, která je pro radnici velmi...
S radostí zde tentokrát uveřejňuji článek mého kolegy, místostarosty Filipa Hrůzy.
Na přelomu roku bývá tradičně stěžejním tématem rozpočet pro rok nadcházející. V době psaní tohoto článku  byl těsně před schválením rozpočet Statutárního města Brna, ze kterého při tvorbě rozpočtu městské části vycházíme.  Na listopadovém zasedání zastupitelstva města byly navíc...
Podpora mateřských a základních škol je jedním z významných a prakticky nikdy nekončících úkolů městské části. Staráme se o školní budovy, zahrady či sportoviště.
Velká zasedací místnost na naší radnici se ve středu 18. září zaplnila diskutujícími občany. Tématem byla budoucnost nákupního centra Vysočina, o jehož složité minulosti se v našem zpravodaji rozepisujeme pravidelně. Z pozice vedení městské části jsme na rozpravu pozvali kromě...
Jedním z nejživějších témat v naší čtvrti je blížící se rekonstrukce Palackého náměstí. Prioritou vedení městské části je samozřejmě úspěšná realizace této akce, a to už v příštím roce.
Vážení spoluobčané, rád bych dnes podrobněji rozvedl téma dalšího zlepšování stavu v nákupním středisku Vysočina.
Následující řádky bych rád věnoval stručné rekapitulaci stěžejních událostí minulých týdnů.
Na téma budoucího fungování a samotného umístění pobočky pošty v naší městské části už bylo popsáno mnoho stránek. Poslední dva roky se nesly převážně ve znamení úvah, zda pošta zůstane ve stávající budově v Kolaříkově ulici vedle střediska Vysočina nebo jestli se přesune do...