Kdo z Brňanů by neznal náš Zamilec? Pro spoustu z nás se jedná o místo poskytující kus přírody ve městě. A leckoho už jistě napadlo, že by se celá lokalita z hlediska trávení volného času mohla náležitě využít.
V uplynulých dnech jsme se věnovali dvěma novým aktuálním tématům týkajícím se naší městské části. Jako první bych zmínil možnost případného posunutí stávající linky autobusu č. 65 blíže k ulicím Škrétova, Kremličkova, Renčova a Duhová Pole.
Jednou z nejvýznamnějších letošních investic v naší městské části je druhá etapa revitalizace venkovních ploch mezi bytovými domy v ulici Družstevní. Cílem projektu je napravit dosavadní neuspokojivý stav: okolí bytových domů v této lokalitě je nevyhovující zejména z hlediska...
Zajistit finančně náročnou rekonstrukci mlatového hřiště při Novoměstské ulici by si naše městská část určitě nemohla dovolit bez prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu města Brna. Jedinou reálnou cestou tudíž bylo zažádat o dotaci ze státního rozpočtu s tím, že se v případě...
V uplynulých týdnech jsem obdržel řadu reakcí na záměr města zavést rezidentní parkování. Většina vašich dotazů se věnovala otázce finanční zátěže pro majitele vozidel a také zhoršení již tak komplikované situace s parkováním v rámci naší městské části. Výši poplatků navrhovaných...