prostranství před areálem Vysočina

O novém investorovi ve Vysočině i o budoucnosti blízkého prostranství

Vážení spoluobčané, rád bych dnes podrobněji rozvedl téma dalšího zlepšování stavu v nákupním středisku Vysočina.

V únorovém čísle ŘEČi přednesl pan místostarosta René Černý aktuální informace k vývoji situace kolem jedné z budov. Za reálnou lze nyní považovat situaci, že se vlastníkem budovy nacházející se nejblíže směrem k Horáckému náměstí stane společnost Lidl. Množství pozitivních ohlasů a s nimi souvisejícími dotazy jsme však prozatím nuceni krotit. S ohledem na složitou právní historii objektu, který je v majetku státu, to ještě stále nemusí být definitivní záležitost. Osobně si však takto silného investora a zvýšení nabídky služeb v městské části dovedu představit. 

Bez ohledu na budoucí konkrétní využití zmíněné budovy nás však čeká rozhodnutí o využití areálu Vysočina jako celku. Mnohokrát již bylo napsáno, že jsou možnosti městské části omezeny tím, že v nákupním centru nevlastníme žádnou z budov. V našem majetku jsou pouze pozemky, přímý vliv tak můžeme uplatnit na dvě věci. Za prvé je to stav některých zpevněných ploch, především v prostoru za Centrem lékařské péče. To je záležitost, kterou v brzké době umíme řešit. Druhým, dlouhodobějším, tématem je využití volného travnatého pozemku v prostoru mezi silnicí nad Horáckým náměstím, sokolovnou a dalšími budovami v nákupním středisku. Z hlediska územního plánu se jedná o tzv. smíšenou plochu obchodu a služeb, která slouží převážně k umístění obchodních a servisních provozoven a administrativy. 

areal vysočina prostranství
Využití travnatého pozemku je dlouhodobým tématem.

Podle mého názoru se naopak všichni či drtivá většina z nás shodne na tom, že nová parkovací místa jsou a budou potřeba. Tím spíše, že chceme, aby Vysočina žila. Jedním z míst, kde by v budoucnu mohla nová parkovací místa vzniknout, může být i tento pozemek. Samozřejmě z funkčního i estetického hlediska se na prvním místě nabízí myšlenka podzemního parkoviště, pro kterou se toto místo jeví jako vhodné i z hlediska sklonu. Zároveň platí, že nejdostupnějším a nejpřirozenějším centrem naší městské části může být právě lokalita střediska. V takovém případě se nabízí idea ponechat celý prostor volný, pojmout jej jako více nebo méně zadlážděnou plochu vhodnou pro setkávání lidí, jakési náměstíčko s doplňkovou funkcí vůči zbytku nákupního centra. Vnímám i námět nové haly pro sport a společenské akce, byť je jasné, že v tomto případě se nejedná o záležitost nejbližších let. Nechci však předbíhat. O konzultace a pomoc s přípravou veřejné debaty jsme požádali odbornou autoritu – Kancelář architekta města Brna.

Marek Viskot

Váš starosta