automat

O rouškomatu, územním plánu i participativním rozpočtu

Vážení spoluobčané,

máme za sebou již několik týdnů trvající období omezení v reakci na šíření koronaviru. Čísla známá ve dnech psaní mého textu dává naději k mírnému optismu. Chci na tomto místě poděkovat vám všem, kteří jste dodržovali a stale dodržujete bezpečnostní i hygienická opatření a doporučení. Je to především ohleduplné k těm zranitelnějším z nás. 

Stejně jako mnoho jiných pracovišť, také radnice naší městské části funguje poslední dobou ve specifickém režimu. Kromě omezení osobního kontaktu mezi samotnými úředníky a při jejich komunikaci s veřejností bylo odloženo z původního termínu v polovině dubna také zasedání zastupitelstva. Někteří zaměstnanci úřadu, nad rámec svých běžných pracovních povinností, pomáhali s činnostmi souvisejícími s mimořádným stavem. Jmenovitě chci poděkovat alespoň Petře Quittové, Dušanovi Trnkovi a Antonínu Dudovi, kteří pomáhali se obsluhou a zásobováním rouškomatu. Stejně tak chci poděkovat tajemnici úřadu a místostarostům. Speciální zmínku zaslouží tým kolem Martina Kose, původního autora nápadu řečkovického automatu na roušky.

V  řádu dní jsme nápad zrealizovali a jako první v Brně jsme nabídli našim občanům možnost získat roušku po jednoduchém stisknutí tlačítka. Mám radost, že jsme dokázali v adekvátním měřítku promptně zareagovat na obrovskou poptávku. Velmi rychle se navíc podařilo překonat pilotní problémy s distribucí a díky firmě Jersey53 jsme dokázali zajistit plynulé zásobování. Vedle prodeje ze dvou automatů  jsme začali s bezplatnými dodávkami látkových roušek zejména k seniorům z naší čtvrti. Zde patří můj dík místostarostovi Filipu Hrůzovi za organizaci, řečkovickým hasičům za rozvoz a samozřejmě všem dobrovolníkům, kteří šili roušky, nebo poskytli materiál. Moc si toho vážím. 

Co se týče aktuálního dění, již několik týdnů je zveřejněn návrh nového územního plánu města Brna. Ze zákona vyplývá povinnost mít jej schválený a platný do konce roku 2022, a práce na něm tedy nelze zastavit ani v současné době. Jeho tvůrcem je Kancelář architekta města Brna. Jedná se pro město o naprosto klíčový dokument, který Brno potřebuje jako sůl. Důkladně se jím bude zabývat i naše samospráva, byť je třeba zdůraznit, že městské části bohužel nebyly přizvány k jeho tvorbě a v rámci podávání připomínek a námitek nemají jiné postavení než občané či jiné právnické osoby. Veřejné projednání je Kanceláří architekta města Brna naplánováno na 17. června. V termínu do 24. června je také zákonný termín pro to, aby občané mohli využít svého práva formálně uplatnit případné námitky a připomínky. 

Loni na podzim uspěl v hlasování v rámci participativního rozpočtu města návrh na vybudování kryté nafukovací haly. Protože se hřiště, na kterém bude hala stát, nachází v areálu ZŠ Novoměstská, byla příprava celé investiční akce svěřena naší městské části. V tuto chvíli jsme ve fázi, kdy se nám podařilo vybrat projektanta stavby a společně s navrhovatelem projektu postupujeme v souladu s harmonogramem. Stále je tedy naděje, že by hala mohla začít fungovat už v průběhu zimní sezóny 2020/21. 

V současnosti je na adrese www.damenavas.cz možné navrhovat nové nápady, které se budou o přízeň Brňanů ucházet letos na podzim. Z naší městské části mi byly v polovině dubna známy tři návrhy. Projekt “Bílé plochy chladí Brno” zaujal veřejnost loni, kdy v hlasování jen těsně neuspěl. Staronovým účastníkem je rovněž “Řečkovický Hráj”, který jeho autorka pro letošní rok upravila tak, aby byl co nejvíce v souladu se záměrem města na výstavbu dvou až tří menších bytových domů na pozemku v proluce v ulici Terezy Novákové. Úplným nováčkem mezi přihlášenými je smysluplný projekt “Zamilec – dětské hřiště a sportoviště”. V první fázi je třeba, aby nápady získaly nejpozději do 15. června alespoň 300 hlasů v internetovém hlasování. Následně bude městskou částí a také příslušnými odbory Magistrátu města Brna posuzována jejich proveditelnost, tedy zda nejsou v kolizi s jinými záměry města či je reálný odhad jejich finančních nároků. Se všemi navrhovateli projektů jsem v kontaktu a vyjádřil jsem jim podporu radnice. Věřím, že se projekty naší městské části v hlasování veřejnosti neztratí a budou rezonovat třeba stejně pozitivně, jako se to loni podařilo návrhu nafukovací haly u ZŠ Novoměstská.

Všem přeji především hodně zdraví a těším se opět na okamžily, kdy se budeme moci vídat, komunikovat a diskutovat osobně.

Marek Viskot

Váš starosta