Podporujeme spolky i kulturní život

Podporujeme spolky i kulturní život

Co se povedlo

Zvyšujeme finanční i jinou podporu spolkům v naší městské části.

Oživujeme areál bývalého řečkovického pivovaru, k tradičním akcím jsme přidali například festival folklórní či minipivovarů.


Podporujeme rekonstrukci areálu bývalého pivovaru a přilehlé sýpky jakožto centra kultury.
 

Co chystáme

Podpoříme i nadále organizace jako SK Řečkovice, Sokol, Orel, Pionýr, Junák a mnohé další.

Plánujeme rozvíjet pořádání Dětského dne za radnicí a Vavřineckých hodů, představení pro děti, vyhlašování sportovců roku či akcí jako Mikulášská nebo Řečkovické Vánoce.

Budeme pokračovat v pořádání akcí pro seniory a podporovat činnost klubů seniorů stejně jako činnost KLAS – Klubu aktivních seniorů.

Martin Otčenášek

„Budeme nadále postupně navyšovat podporu sportovním i kulturním organizacím a dalším spolkům s přínosem pro obyvatele městské části.“

Ing. Martin Otčenášek, manager informační bezpečnosti

Prostřednictvím finanční podpory řečkovických sportovních klubů, spolků pracujících s dětmi a mládeží nebo klubů seniorů vracíme peníze zpět k občanům. Tuto finanční podporu navíc v rozumné a udržitelné míře dlouhodobě navyšujeme. Nezapomínáme ani na kulturní život v naší čtvrti. Výrazně jsme oživili areál bývalého pivovaru, kde ty nejúspěšnější akce mívají přes tisíc návštěvníků.

Připravovat zábavu je stejně zábavné jako pracovat na ostatních projektech v naší čtvrti. Neváhejte a podívejte se kolem na všechna  témata, která jsou pro nás důležitá.