beseda starosta vysočina

Radnice vyzvala veřejnost k debatě o Vysočině za účasti odborníků

Velká zasedací místnost na naší radnici se ve středu 18. září zaplnila diskutujícími občany. Tématem byla budoucnost nákupního centra Vysočina, o jehož složité minulosti se v našem zpravodaji rozepisujeme pravidelně. Z pozice vedení městské části jsme na rozpravu pozvali kromě veřejnosti také nezávislé odborníky. Své odborné pohledy tak prezentovali projektant či zástupce Kanceláře architekta města Brna.

Základním smyslem veřejné prezentace a následné debaty bylo shrnout dosavadní vývoj a nastínit možné varianty řešení u stěžejního obchodního prostoru městské části. Jak je patrné z komplikovaných vlastnických vztahů, role moderátora diskuze k tomuto tématu nikdy nebude jednoduchým úkolem. Jaké tedy byly nejzásadnější výstupy a novinky ze středeční veřejné debaty?

Soukromý vlastník budovy, v níž se nachází například Billa, drogerie Teta nebo restaurace Favorit, přislíbil dát už v příštím roce objektu nový kabát v podobě zateplení obvodového pláště. Nová fasáda tak přispěje ke zlepšení vizuální stránky této části střediska. Městská část ze své úrovně opraví zpevněné plochy a do plánu Technických sítí Brno pro rok 2020 se nám podařilo prosadit vybudování velice potřebného veřejného osvětlení. Co se týče „spodní“ budovy (nejblíže k poště), už i oficiálně se jejím vlastníkem stala společnost Lidl Česká republika v.o.s. S jejími představiteli jsem se osobně sešel a domluvil na pravidelném kontaktu. Navzájem se budeme informovat o všech dalších krocích a novinkách, které se střediska týkají. 

Největším otazníkem v debatě tak byla budoucí podoba centrální volné plochy, která se nachází v prostoru mezi Sokolovnou a dalšími budovami střediska. Jedná se o poměrně velký, de iure stavební, pozemek ve vlastnictví města. Tomu odpovídala pestrá škála nápadů. Setkali jsme se s návrhem na výstavbu víceúčelové haly, což je nápad ambiciózní nejen z finančního hlediska. Objevily se také hlasy proti jakékoliv výstavbě, volající primárně po zachování stávající podoby prostoru s případným zvýrazněním funkce zeleně. Reakcí na zakonzervování stávajícího stavu byly naopak argumenty, že pouze travnatá louka by neměla být definitivním řešením pro živé a atraktivní nákupní středisko. Za zajímavou kompromisní variantu byla považována kombinace stávající zeleně se zpevněnými plochami a dalšími výsadbami vhodných stromů, případně doplněním nějakým vodním prvkem. 

Pokud si mohu dovolit zhodnotit středeční veřejnou diskuzi, vnímám ji velmi pozitivně. Nic nás neposune v myšlení dále než tříbení názorů kultivovanou formou. Těším se na zaslání všech slibovaných podnětů od všech účastníků. Na základě získaných reakcí rozhodneme o dalším postupu. Všichni máme stejný cíl, a to cítit se v areálu nákupního centra Vysočina co nejpříjemněji. Děkuji proto ještě jednou všem účastníkům za jejich zájem o veřejné dění v naší čtvrti.

Marek Viskot

Váš starosta