Řešíme dopravu i vaše parkování

Řešíme dopravu i vaše parkování

Co se povedlo

Vybudovali jsme parkoviště před lékařským střediskem v ulici Vránova.

Prosadili jsme přechod pro chodce od konečné stanice tramvaje k ulici Družstevní.

Připravili jsme vybudování přechodu pro chodce před školkou v Tumaňanově.

Co chystáme

Plánujeme i nadále razantně odmítat současný návrh města na zavedení rezidentního parkování.

Budeme pokračovat v osvětlování a řešení nebezpečných míst a přechodů pro chodce.

Zklidníme dopravu v úseku Hapalova–Palackého náměstí, projekt je připraven.

Ivan Mašek

„Návrh rezidentního parkování připravovaný současným vedením města Brna diskriminuje okrajové městské části, jako jsou Řečkovice a Mokrá Hora. Razantně jej odmítáme.“

Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc., vysokoškolský učitel

Regulaci dopravy prostřednictvím systému rezidentního parkování musí předcházet budování dostatečných parkovacích kapacit. V oblasti bezpečnosti chodců je potřeba změnit situaci na brněnském magistrátu, kde odbor dopravy absolutně nestíhá zpracovávat podněty z jednotlivých městských částí.

V rámci naší vize se zabýváme i dalšími oblastmi, jako jsou kupříkladu školství nebo kultura. Proto neváhejte a podívejte se kolem na všechna témata, která jsou pro nás důležitá.