zatepleni řečkovice mokra hora

S příchodem jara začínáme investovat

Vážení spoluobčané,

s příchodem jara se postupně začnou rozjíždět investice a opravy v naší městské části. Mezi prvními to budou opravy jednotlivých chodníků a také vybudování nového víceúčelového hřiště v Novoměstské ulici. Od několika z vás jsem obdržel dotazy na jeho přesnou polohu. Jedná se o lokalitu vedle velkého hřiště s umělým trávníkem, na místě bývalých asfaltových plácků. Fakticky se jedná o dvě hrací plochy, což je patrné z přiložené vizualizace. První je koncipována jako víceúčelová, určena primárně na nohejbal a volejbal. Druhá je pojata jako polovina tenisového kurtu s odrazovou stěnou. Smlouva se zhotovitelem stavby byla už podepsána a realizace je naplánována v termínu od dubna do července. Celkové náklady na tento projekt činí 2,5 miliónu korun bez DPH. 

hřiště rekonstrukce novoměstská
Vizualizace nového hřiště v Novoměstské ulici

Ukončeny už jsou naopak stavební práce spočívající v zateplení dvou budov v Hapalově ulici, které v minulosti tvořily areál tehdejší mateřské školy. Momentálně zde funguje domov pro seniory provozovaný organizací Naděje a Centrum prevence Společnosti Podané ruce. Prostřednictvím zateplení obvodového pláště i střechy, a výměny výplní, došlo k výraznému snížení energetické náročnosti obou objektů. Projekt byl spolufinancován z evropských fondů v rámci Operačního program Životní prostředí, dále pak z rozpočtu města Brna a městské části. 

Začátkem jara bude dokončen také první úspěšný řečkovický projekt participativního rozpočtu, kterým je Obnova topolové aleje v Zamilovaném hájku. Čeká se už pouze na vhodné počasí pro výsadbu. V této souvislosti bych rád přpomněl, že do 15. května je možné podávat nové návrhy pro letošní rok. Limit na jeden projekt je opět 3 milióny korun, přičemž závěrečné hlasování nás čeká tradičně v listopadu. Budu rád za dobré nápady pro Řečkovice a Mokrou Horu a jejich podporu.

Nejen pro tento měsíc vám přeji vše dobré.

Marek Viskot

Váš starosta