Školám pomáháme zvenku i zevnitř

Školám pomáháme zvenku i zevnitř

Co se povedlo

Výrazně jsme zlepšili stav budov základních a mateřských škol, jejich zahrad a hřišť.

Stabilizovali jsme situaci na ZŠ Novoměstská, kde dochází k nárůstu počtu žáků.

Zrekonstruovali jsme školní hřiště a zahradu na škole v Uprkově ulici.

Co chystáme

Budeme i nadále pokračovat v investicích do našich školských zařízení.

Zřídíme v případě zájmu rodičů na ZŠ Novoměstská přípravnou třídu.

Navýšíme kapacitu mateřských škol kdykoliv to bude třeba.

Vlasta Zelinková

„Jako matka oceňuji stav školek a škol, které zde máme, a podporuji další investice,  jež zlepšují prostředí, v němž naše děti tráví mnoho času.“

Ing. Vlasta Zelinková, vedoucí oddělení informatiky Nejvyššího soudu

Úloha městské části ve vztahu k mateřským a základním školám spočívá ve městě Brně zejména v péči o budovy školy, jejich hřiště a zahrady. V tomto ohledu jsme za poslední roky udělali ohromný krok vpřed. Přesto neusínáme na vavřínech a kvalitní školy a školky pro nás zůstávají vysokou prioritou i nadále.

Souběžně s projekty ve školství se věnujeme všem důležitým oblastem společenského života. Neváhejte a podívejte se kolem také na další témata, která jsou pro nás důležitá.