Stavíme byty, opravujeme domy

Stavíme byty, opravujeme domy

Co se povedlo

Opravili jsme více než 120 bytových jader v nájemních domech.

Zrekonstruovali jsme bytový dům na Palackého náměstí 9.

Vyměnili jsme vstupní dveře u bytů v Novoměstské, na řadě jsou Žitná a Sibiřská.

Co chystáme

Postavíme nové startovací byty pro mladé rodiny na ulici Terezy Novákové.

Budeme i nadále bojovat proti navyšování nájemného v obecních nájemních bytech.

Plánujeme pokračovat v systematické regeneraci bytových domů.

Vítězslav Nekovář

„Udržíme rozumné ceny nájemného v městských bytech.“

Ing. Vítězslav Nekovář, ekonom

Naše městská část disponuje spíše menším počtem obecních bytů, které jsme ale za poslední roky dokázali uvést do velice slušného stavu. V péči, jak se sluší na dobrého hospodáře, chceme pokračovat i nadálet. Jsme si vědomi žalostné situace na trhu s novými byty, která je z velké části zapříčiněna zastaralým územním plánem města. Podporujeme proto snahy projednat a schválit nový územní plán města. Brno to potřebuje.

Záleží nám na kvalitním životě obyvatel v Řečkovicích a Mokré hoře, proto se věnujeme všem zásadním oblastem v naší čtvrti. Neváhejte a podívejte se kolem na všechna témata, která jsou pro nás důležitá.