veřejné prostranství ječná

V roce 2019 zvelebíme školky i veřejné prostranství

Vážení spoluobčané,

v lednovém článku jsem se věnoval některým z nejvýznamnějších témat z pohledu městské části pro nadcházející čtyřleté volební období. Dovolte mi, abych se tentokrát zaměřil konkrétněji na rok 2019 a investice, které nás v nadcházejících měsících čekají. Zároveň podotýkám, že rozpočtem naší městské části z hlediska bilance příjmů a výdajů a jejich struktury se zabývá místostarosta Filip Hrůza ve svém článku v novém čísle zpravodaje ŘEČ.

Schválený rozpočet počítá tzv. kapitálovými výdaji do několika oblastí. Ve školství je to na prvním místě (z hlediska výše nákladů) vybudování bezbariérového výtahu a sociálních zařízení pro invalidní žáky budovy ZŠ Horácké náměstí. Druhou akcí, která bude směřována na letní prázdniny, je rekonstrukce kotelny včetně rozvodů v budově MŠ Kárníkova. Oba zmíněné projekty jsou z velké části financované prostřednictvím investičního transferu z rozpočtu města.

V oblasti sportu a volného času dětí a mládeže nás letos čeká druhá etapa rekonstrukce hřiště v Novoměstské ulici (vedle nového hřiště s umělým trávníkem). Jak jsem informoval v minulém roce, nová hřiště vzniknou dvě. První je koncipováno jako víceúčelové, určené primárně na nohejbal a volejbal. Druhé bude pojato jako polovina tenisového kurtu s odrazovou stěnou.

Letošní finančně nejnáročnější akce spadá do kolonky rekonstrukce veřejných prostranství. Konkrétně mám na mysli revitalizaci ploch bytové zóny Ječná. V okolí bytových domů budou opraveny chodníky a další zpevněné plochy, revitalizována zeleň a vybudována kontejnerová stání. Rovněž přibydou nová parkovací místa a nově dětské hřiště v centrální části.

bytová zóna ječná
Obyvatelé bytové zóny Ječná se dočkají revitalizace svého okolí.

Z akcí, u kterých je potřeba nejprve připravit projekt, zmíním rekonstrukci školní zahrady MŠ Tumaňanova, kterou je nutné dovybavit dalšími herními prvky (adekvátně současnému počtu dětí). Dále chystáme adaptaci budovy bývalé kotelny MŠ Měřičkova na novou třídu a rovněž projekt úprav v Zamilovaném hájku.

Toť výčet těch nejvýznamnějších investic, které jsou již nyní v rozpočtu kryty. Budeme se samozřejmě snažit, aby se nejednalo o výčet konečný, a abychom ještě v průběhu roku získali z rozpočtu města nebo kraje další finance.

Nejen pro tento měsíc vám přeji vše dobré.

Marek Viskot

Váš starosta