Zamilovaný hájek

Zamilovaný hájek začínáme měnit už začátkem příštího roku

Kdo z Brňanů by neznal náš Zamilec? Pro spoustu z nás se jedná o místo poskytující kus přírody ve městě. A leckoho už jistě napadlo, že by se celá lokalita z hlediska trávení volného času mohla náležitě využít.

Bohužel není vše jednoduché tak, jak by se mohlo zdát. Pravdou je, že tato lokalita má omezení vyplývající z právních předpisů (územní plán, předpisy na úseku protipovodňové ochrany). Jedná se totiž z valné části o retenční nádrž, kde nelze umisťovat prakticky žádné stavby. Například i mobiliář jako lavičky, stoly nebo cvičební prvky na případném hřiště je možno plánovat pouze na menší části území. Abychom stanovili, co možné je, zadali jsme zpracování studie – ideového návrhu možného využití Zamilovaného hájku. Zpracovatelé studie měli za úkol v prvé řadě zjistit, jak můžeme celou lokalitu, která má bezesporu vysoký rekreační potenciál, do budoucna vylepšovat.

Výsledkem je návrh, který počítá s rozdělením celého rozsáhlého území do více zón. V první zóně nelze umisťovat ani lavičky, další mobiliář nebo zpevněné cesty. Nicméně se už zde setkáváme se zajímavým a poměrně jednoduše uskutečnitelným nápadem, kterým je vytvoření kilometrové běžecké trasy na louce v podstatě jen intenzivním a pravidelným sečením. V rámci druhé zóny už můžeme jít dál. Studie počítá s výsadbou nových stromů, umístěním laviček a stolů nebo dřevěných fit prvků. V rámci třetí zóny, která se nachází už v lesoparku, je pak navržena zajímavá aktivita, kterou je discgolf. Pokračovat pracemi na konkrétním projektu, který by Zamilovaný hájek výrazně pozvedl, bude možné už na začátku příštího roku.

 

Marek Viskot
Váš starosta